Prosessiteollisuus

  • Suomivalimo Oy 
  • Metso Foundries Oy 
  • KPA Unicon Oy
  • Savon Voima Oy
  • Olvi Oyj 
  • Valio Oy
  • Condens Heat recovery Oy

Kuva22 w595x350